ขอแสดงความยินดีกับ ครูออน. กาจกระโทก ที่ได้รับสรรหาและแต่งตั้งให้เป็น “สมาชิกวุฒิสภา” (สว.)

“สหภาพครูแห่งชาติ” เป็นความหวังและเป็นเกียรติ ของครู เป็นหน้าเป็นตาของครู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูและการศึกษา คงพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยดี โดยมีครูออน เป็นผู้แทนในสภาสูง

 

 

ใส่ความเห็น