“สหภาพครูแห่งชาติ” ขอสดงความยินดีกัน ท่าน สว ตวง. อันทะไชย ที่ได้รับสรรหาและแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา

“สหภาพครูแห่งชาติ” ขอสดงความยินดีกัน ท่าน สว ตวง. อันทะไชย ที่ได้รับสรรหาและแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา

ลำดับที่ 64 ท่านเป็นความหวังหนึ่งที่สำคัญเพราะท่านเป็นผู้นำครู เป็นผู้ได้ทำหน้าที่ในสภาสูงมายาวนาน

ท่านเป็นประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ดังนั้นท่าน ตวง คือ คนสำคัญของเรา

ใส่ความเห็น