สหภาพครูแห่งชาติ ได้มีผู้นำอาวุโส จำนวน 10 คน มาร่วมพูดคุยหารือ เรื่องการพัฒนาองค์กร

สหภาพครูแห่งชาติ ได้มีผู้นำอาวุโส จำนวน 10 คน มาร่วมพูดคุยหารือ เรื่องการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันพุธที่. 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น ณ ร้าน yellow mellow นนทบุรี ข้อสรุปเบื้องต้น
1.ให้เช่าสำนักงานเดือนละ. 17000./บาท
2.ให้จดทะเบียนบริษัท มีกรรมการ 8 คน สหภาพฯ 6 คน มืออาชีพ 2 คน
3.ทำธุรกิจ ในเบื้องต้น 2 โครงการ
คือ โครงการบ้านครูและ โครงการความรู้ออนไลน์

 

ใส่ความเห็น